ÁSZF

ÁSZF

Cégadatok, ÁSZF
Hivatalos név: JKP STATIC Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-402921
Adószám: 24665225-2-41
Székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 100. B/2/4

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1. Szerződő felek

Szállító:
JKP STATIC Kft.
1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 100. B/2/4
Adószám: 24665225-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-402921
Telefonszám: +36 70 328-56-53
Email: sales@jkp.hu

Vevő:
Az ajánlaton, szállítólevélen, ill. számlán megnevezett jogi vagy természetes személy.

2. A szállítási szerződés létrejötte

2.1. A JKP Static kft. szolgáltatásai, ajánlatai és szállításai az ÁSZF alapján történnek. Ez valamennyi üzleti kapcsolatra, szolgáltatásra – beleértve a javaslatokat és a tanácsadást, valamint az egyéb mellékszolgáltatásokat – vonatkozik. A megrendeléssel, legkésőbb azonban az áru átvételével, vagy a szolgáltatás elfogadásával a Vevő ezeket szerződésként tekinti. Más jellegű üzleti vagy beszerzési feltételekre történő hivatkozásnak külön megállapodás esetén van helye. Ha a JKP Static Kft. és a Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF– et kell alkalmazni az a JKP Static Kft. szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

2.2 Vevő a kívánt terméket e-mailben rendeli meg. A megrendelés átvétele nem minősül a megrendelés elfogadásának. A megrendelés a visszaigazolás megküldésével vagy írásbeli szerződés megkötésével kerül elfogadásra, illetve a megrendelt áru átvételével és annak ellenértékének megfizetésével teljesül. A JKP Static Kft-nek joga van, hogy visszautasítsa a megrendelés elfogadását.

3. A szerződés tárgya

Cégünk által forgalmazott termékek és szolgáltatások értékesítése. Termékeink és szolgáltatásaink leírását áruismertetők, szabványok, építőipari hatósági engedélyek és egyéb dokumentumok tartalmazzák.

4. Árképzés

4.1 Az árlistákban és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek. Az aktuális ár a konkrét ajánlatban és a számlán szereplő ár. Ajánlataink az árfolyamváltozás, a mennyiség, a szállítási határidők és a szállítási lehetőségek vonatkozásában azonnali hatállyal változhat, erről a vásárló telefonon vagy e-mailben értesül, és ennek tudatában elállhat a vásárlástól.

4.2 Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A JKP Static Kft. a számla kiállítására a termék megrendelésétől, illetőleg a szolgáltatás nyújtásától jogosult.

4.3. Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a JKP Static Kft. a számlán feltüntetett késedelmi kamat felszámolására jogosult.

5. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások

5.1. Az átadás-átvételre Vevő választása szerint vagy a JKP Static Kft. mindenkori telephelyein vagy a Vevő által megjelölt helyen kerül sor. A JKP Static Kft. a termék átvételével megbízott személyt a Vevő képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult. Amennyiben az átadás-átvételre a Vevő által megjelölt helyen kerül sor, úgy a termék megjelölt helyre való kiszállításáról a JKP Static Kft. is gondoskodhat, mely esetben a termék kiszállításával kapcsolatos költségekről Vevővel külön megállapodása jöhet létre.

5.2. A felhasználási és feldolgozási javaslatok csak általános iránymutatást jelentenek, mivel termékeink alkalmazási területe és feldolgozási feltétele igen különböző lehet. Az általunk és a gyártó által megadott felhasználási értékek csak átlagos tapasztalati értékek lehetnek. Az ajánlatok mellékletei (ábrák, rajzok, paraméterek specifikációk) általában előzetes – informatív jellegűek – kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az egyes esetekben az általunk megadottól eltérő felhasználás alapján igények nem érvényesíthetők.

5.3.Termékeink helyes és ezzel együtt sikeres alkalmazásának ellenőrzése nem a mi feladatunk. Ezért termékeink minőségének garantálását csak akkor vállalhatjuk, ha a szakszerű feldolgozás a mi felhasználási utasításaink figyelembe vételével történik. Az alkalmazástechnikai tanácsadást legjobb tudásunk szerint végezzük, kísérleti tevékenységünk és tapasztalataink alapján. Minden adat és tájékoztatás azonban nem kötelező érvényű és nem mentesíti a Vevőt a saját vizsgálatok és kísérletek elvégzése alól. A vevői adatszolgáltatás tartalmáért a Vevő felel.

5.4. A Vevő feladata gondoskodni arról, hogy a termék megrendelési helyre történő beérkezését követően haladéktalanul ellenőrizze a szállítmány jelölésének egyezését a megrendeléssel. Eltérés esetén ezt haladéktalanul jeleznie kell a Szállítónak és gondoskodnia kell arról, hogy további feldolgozás ne történjen meg.

6. Adatvédelem

A Vevő adatait a vonatkozó adatvédelmi előírások szerint tároljuk és dolgozzuk fel.

7. Engedélyek

A Vevő garantálja, hogy rendelkezik mindazokkal a jogosítványokkal és engedélyekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Szállítótól a termékeket megvásárolja, valamint azokat rendeltetésszerűen felhasználja. A Szállító kérésére a Vevő ezen tanúsítványokat bemutatja.

8. Záró rendelkezések

8.1. JKP Static Kft. az ÁSZF-t a vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé:
– szállítási vagy számlázási dokumentációi mellékleteként;
– A JKP Static Kft. honlapján (www.szalerositesubeton.hu).

8.2. Amennyiben a JKP Static Kft. és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkezik, úgy a Felek – hatáskörtől függően – alávetik magukat a területileg illetékes törvényszék kizárólagos illetékességének.

8.3. Jelen Általános Szállítási és Fizetési Feltételekben, illetve külön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadók.

8.4. Jelen ÁSZF 2023. január 20-án lép hatályba.